• Gys İnşaat İzolasyon Hayv. İth. İhr. Paz. Ltd.şti. | Profesyonel çatı ve cephe kaplama işleri.

Alüminyum Çatı KaplamaAlüminyum, çatı kaplaması olarak kullanılan diğer metal çatı kaplamalarına göre oldukça yeni bir kaplamadır. Çatı kaplamalarında kullanılan alüminyum levhaların kalınlıkları 0,60-0,80 mm'dir. Hafifliği ve güneş ışınlarını yansıtması nedenleriyle sıcaklık artışını önlemesi alüminyumun başlıca yararlı yönleridir. Kolayca lehimlenememesi ve güneş ışınlarını çok iyi yansıtması nedenleriyle komşu ve yakın binalardakileri rahatsız etmesi; ayrıca parlaklığı ile gözde kamaşma yapması alüminyumun önemli sakıncalarını oluşturur. Bu bölümün başlangıcında çinko ve bakır için açıklanan uygulama teknikleri ve detaylar alüminyum kaplamalar için de geçerlidir; ancak detaylarda bazı ufak farklar vardın Alüminyum çatı kaplamalarında levha ve ek boylarının 8 m'yi geçmesi halinde, çinko ve bakır için açıklanan saçağa paralel dilatasyon yapılması gereklidir. Eğime dik doğrultuda levhaların genişlikleri kenetler yapılmadan önce 50-65 cm genişliktedir. 

Alüminyum çatı kaplamalarının yaygın bir türü de, genişliği 58,0 cm, boyu ise 30,0-40,0 m olan, şekillendirilmiş çatı kaplamalarıdır. Bu çatı örtüsü, eğime paralel olarak 50 cm aralıklarla eğim doğrultusundaki ahşap kirişlere oturtulan ata ara kırlangıç kuyruğu şeklinde nervürlü tespit elemanları yardımıyla sabitlenir. Tespit işi bir taraftan başlanarak ve alüminyum levhanın kırlangıç kuyruğu kısmı açılarak, metal tespit elemanına geçirilerek yapılır. Bu sistemde eğime dik doğrultuda alüminyum levhanın tespit elemanına geçirilmesi dışında bir tespit gerekli değildir. Alüminyum çatı kaplamasının özel şekli nedeniyle tespit elemanıyla alüminyum levha arasında (a) ile işaretlenen bir fark vardın bu fark sistemin rahatça genleşmesine olanak verir.

Alüminyum çatı kaplamalarının başka bir türü, günümüzde sandviç panel olarak üretilen çatı örtüleridir, Bu paneller çok değişik profillerde üretilebilmektedir. Genelde, bu panellerin üst yüzleri alüminyum trapezoidal, alt yüzleri ise, nervürlü levha olarak alüminyum ya da sac'dan olabilir; bu panellerin orta kısımları sert poliüretan köpükten üretilmektedir.

Alüminyum çatı örtülerinin poliüretansız olarak yalnızca alüminyumdan üretilen türleri de vardır. Poliüretanlı alüminyum sandviç çatı panellerinin en ve boy yönlerinden ayrıca farklı profillerde üretilen türleri de vardır.